Prepozyci Szpitalni

Odrębne od parafialnego beneficjum zajmował prepozyt szpitalny, mający pieczę nad kościołem św. Krzyża i Przemienienia Pańskiego oraz funkcjonującym przy nim szpitalem. Na mocy aktu erekcji był zobowiązany do uczestnictwa w większych uroczystościach w kościele parafialnym, zwłaszcza w procesjach teoforycznych oraz do pomocy w spowiadaniu. Wypełniał jednak o wiele więcej posług, chrzcząc, udzielając na zlecenie proboszcza ślubów i grzebiąc zmarłych. Pierwszy prepozyt ks. Krzysztof Krzymuski był w latach 1675-1684 proboszczem parafii, a prepozyt ks. Antoni Dąbrowski, komendarzem w latach 1878-1804 w zastępstwie proboszcza ks. J. Nagórczewskiego. Prepozyta mianowano zwykle spośród wikariuszy kolegiaty lubelskiej z racji patronatu nad prepozyturą, sprawowanego przez kapitułę kolegiacką.

Fragment pracy ks. Piotra Nowaka, Dzieje parafii Ostrów Lubelski do roku 1918, Lublin 1994, s. 61.

Praca
Krzysztof Krzymuski1653-1685
Wojciech Bartosiewicz1685-1688
Kacper Opatowski1688-1689
Stanisław Fiolski1689-1696
Jan Albert Szepetowski1696-1705
Albert Chmielowski1705-1708
Albert Konieczkowski1708-1711
Jan Jasiński1711-1731
Jan Kłosowski1732-1776
Dionizy Baranowski1776-1786
Antoni Dąbrowski1786-1804