Altarzyści

Przy kościele parafialnym od 1748 r. rezydował altarzysta św. Krzyża. Według erekcji, obok wypełniania swych osobistych obowiązków, miał on także pomagać proboszczowi. Zobowiązany był do rezydowania przy kościele i bez zgody proboszcza nie mógł oddalać się od niego. Miał spowiadać i sprawować inne sakramenty. Czynił to bardzo często o czym świadczą zapisy w księgach metrykalnych. Faktycznie traktowano go, jako jednego z wikariuszy. W pewnych okresach altarzysta ks. M. Głodowski był komendantem kościoła.

Fragment pracy ks. Piotra Nowaka, Dzieje parafii Ostrów Lubelski do roku 1918, Lublin 1994, s. 60.

1.Antoni Gostomski1740-1742
2.Kazimierz Litwiński1749
3.Baltazar Kunowski1750-1753
4.Adam Martynowicz1753-1758
5.Andrzej Jastrzębski1756-1758