Zawisza Czarny z Garbowa

 

Lista potomków Zawiszy Czarnego z Garbowa zamieszkujących niegdyś naszą parafię.

1. z Garbowa, Zawisza Czarny, sławny polski rycerz, niepokonany w licznych turniejach, symbol cnót rycerskich; starosta kruszwicki od 1417, starosta spiski od 1420., * Garbów ok. 1370, + Golubac 12.06.1428

oo ok. 1397 Barbara

4 dzieci osoby nr. 1

2. Zawiszyc z Rożnowa, Jan, starosta kolski, * ok. 1421, + Chojnice 1454

oo Małgorzata Szafraniec z Pieskowej Skały

3. Zawisza

4. Marcin

5. z Rożnowa, Stanisław, + Warna 1444

1 dziecko osoby nr. 2

6. z Rożnowa, Barbara, starościanka kolska, wojewodzina bełska, kasztelanowa krakowska, * 1447, + 1517

oo Stanisław Tęczyński z Morawicy

1 dziecko osoby nr. 6

7. Tęczyńska, Dorota Elżbieta, * ok. 1473, + po 1534

oo Prokop Ossoliński z Balic

1 dziecko osoby nr. 7

8. Ossoliński z Balic, Mikołaj, rotmistrz, dzielny rycerz, dziedzic części Nieszowy i Ossolina, * ok. 1512, + między 1583 i 1588

oo Barbara ze Strzyżowa

1 dziecko osoby nr. 8

9. Ossoliński z Balic, Prokop, * ok. 1558, + po 1629

oo Katarzyna Bierecka

1 dziecko osoby nr. 9

10. Ossoliński z Balic, Zbigniew, podstoli nurski, kasztelan czerski, starosta drohicki, * ok. 1601, + 25.07.1679

oo 1628 Barbara Iwanowska

1 dziecko osoby nr. 10

11. Ossoliński z Balic, Jakub Józef, chorąży mielnicki, starosta drohicki, w 1669 roku elektor z ziemi drohickiej i w 1697 roku z ziemi mielnickiej, * ok. 1629, + przed 18.04.1712

oo Zofia Wierzbowska

1 dziecko osoby nr. 11

12. Ossoliński z Balic, Erazm Antoni, cześnik mielnicki (1698), chorąży podlaski (1730), elektor Stanisława Leszczyńskiego (1733), podkomorzy nowogrodzki., * 1672, + przed 08.05.1750

oo Petronela Ostrowska

1 dziecko osoby nr. 12

13. Ossoliński z Balic, Hieronim, dziedzic dóbr Krasówki i Barwina, szambelan Jego Królewskiej Mości, hrabia na Tęczynie, * po 1715

oo Tekla Nieprzecka

1 dziecko osoby nr. 13

14. Ossolińska, Ewa, * 1760, + Krassówka 12.01.1831

oo 1780 Karol Godowski

3 dzieci osoby nr. 14

15. Godowska, Marianna, * ok. 1790

oo Leon Babski

16. Godowska, Katarzyna, * Krasówka 1794

oo Łomazy 17.07.1815 Ignacy Osiecki

17. Godowski, Jan Romuald Adam, podstoli ziemi parczewskiej (1831); dziedzic dóbr Zieńki (1852), * 1804

2 dzieci osoby nr. 15

18. Babski, Wiktor, * 1820

19. Babski, Karol, * 1822, + 1865

oo Zofia Dmochowska

4 dzieci osoby nr. 16

20. Osiecki, Henryk, administrator dóbr Krasne (1847-1855); współdziedzic dóbr Czerniejów (1849), * 1816, + Lublin par. św.Jana 11.05.1872

oo Aleksandra Konopek

21. Osiecki, Leon Władysław, * Uścimów 26.06.1831

22. Osiecki, Edward Kryspian, * Uścimów 22.10.1833, + Uścimów 01.11.1833

23. Osiecki, Ewaryst Jan, * Uścimów 22.10.1833, + Uścimów 01.11.1833

4 dzieci osoby nr. 20

24. Osiecka, Konstancja Petronela Maria, * Krasne 21.02.1849

25. Osiecki, Ignacy Marian, * Krasne 25.12.1850, + Krasne 25.01.1851

26. Osiecka, Maria Brygida Teodora, * Krasne 01.11.1852

27. Osiecki, Teodor, * Krasne 11.09.1855

Powinowaty:

28. Barbara, * ok. 1370

oo ok. 1397 Zawisza z Garbowa Czarny

29. Babski, Leon Lambert Wojciech, * 1791

oo Marianna Godowska

30. Bierecka, Katarzyna, * ok. 1578, + po 1625

oo Prokop Ossoliński z Balic

31. Dmochowska, Zofia, * 1832, + 1892

oo Karol Babski

32. Godowski, Karol Justyn, podstoli ziemi parczewskiej (1831), * 1761, + 1847

oo 1780 Ewa Ossolińska

33. Iwanowska, Barbara, * ok. 1607

oo 1628 Zbigniew Ossoliński z Balic

34. Konopek, Aleksandra, * Dorohusk 1828, + Lublin, św. Pawła 31.03.1892

oo Henryk Osiecki

35. Nieprzecka, Tekla

oo Hieronim Ossoliński z Balic

36. Osiecki, Ignacy, posesor folwarku Kułczyn (1814), naddzierżawca dóbr narodowych starostwa parczewskiego (1831); naddzierżawca ekonomii Uścimów (1833), * Kulczyn 1783

oo Łomazy 17.07.1815 Katarzyna Godowska

37. Ossoliński z Balic, Prokop, chorąży lubelski, * ok. 1464, + 1531

oo Dorota Tęczyńska

38. Ostrowska, Petronela, * 1695

oo Erazm Ossoliński z Balic

39. Szafraniec z Pieskowej Skały, Małgorzata, * ok. 1425

oo Jan Zawiszyc z Rożnowa

40. Tęczyński z Morawicy, Stanisław, * ok. 1447, + 1486

oo Barbara z Rożnowa

41. Wierzbowska, Zofia Teresa, * ok. 1652, + 1756

oo Jakub Ossoliński z Balic

42. ze Strzyżowa, Barbara, * ok. 1525

oo Mikołaj Ossoliński z Balic