Organiści

Na przełomie XVI i XVII w. posiadała parafia ostrowska odrębnego kantora, mającego ćwiczyć chłopców w śpiewie kościelnym oraz przewodniczyć temuż w świątyni podczas nabożeństw. W 1603 roku był nim niejaki Prosper – mieszczanin ostrowski – otrzymujący za swoją posługę od proboszcza 8 zł rocznie. Posiadał on też, prawdopodobnie jak nauczyciel dostający 1 zł, dochody z jałmużny od wiernych. Później funkcje w zakresie nauki śpiewu przejął nauczyciel, a obowiązki w kościele – organista.

Ten ostatni pojawił się, kiedy Górski około 1675 r. sprawił do świątyni pozytyw. Organista otrzymywał pensję od proboszcza, w 1738 r. 60 zł oraz 4 korce zboża (czyli ok. 220 kg), w 1800 r. razem w kościelnym łącznie 368 zł, w co wliczono też wyżywienie otrzymywane ze stołu proboszczowskiego.

W drugiej połowie XIX w. obowiązki utrzymania zarówno organisty jak i kościelnego wzięło na siebie bractwo różańcowe.

W okresie istnienia kościoła szpitalnego organista parafialny dochodził do niego grać w niedziele i święta, za co otrzymywał od prepozyta 14 zł rocznie z procentu od sumy 3000 zł, legowanej na Glinnym Stoku. Poza tym prepozytura nie posiadała innej służby kościelnej, a jej obowiązki spełniali ubodzy ze szpitala.

Jednak, także kościelny i organista byli wykorzystywani przez proboszcza. Jak donoszą parafianie w 1905 r. ks. Zaorski zamiast pilnowania kościoła i pisania metryk nakazywał im pracować za swoim polu, przez co o mało nie spaliła się świątynia przez nikogo nie pilnowana. Dwaj organiści: ojciec i syn Jan i Stanisław Bojanowscy służący parafii w latach 1855-1877 (ojciec) i 1878-1885 (syn) zmuszeni byli wyjechać do Rosji, oskarżeni przez niektórych ostrowiaków za usługi czynione byłym unitom.

Fragment pracy ks. Piotra Nowaka, Dzieje parafii Ostrów Lubelski do roku 1918, Lublin 1994, s. 66-67.

1.Stanisław Brodziszkiewiczok. 1649-?1667-1670–?
2.Grzegorz Śmiałkowicz?–1674–1683
3.Jan Budzyński1684–?
4.Bartłomiej Rykalski ?–1686,1687–?
5.Wojciech Maduński ?–1692–1695
6.Piotr Lubeckiok. 1670-?1695–1701;
1702-1708
7.Sebastian Michnerski 1701–1702
8.Stefan Paszkowski 1709–1712–?
9.Antoni Walkiewiczok. 1690-1727?–1717–1719
10.Stanisław Przytomski ok. 1700-17401720–1740
11.Szymon Korzeniowski 1741–1745
12.?1745-1746
13.Szymon Tarnowski1746-1750
14.Józef Burczyński 1750–1760–?
15.Kazimierz Błaszczecki?-1754–?
16.Andrzej Michałowski ok. 1743-?1762–1772 –?
17.Antoni Truszkowski ?–1765–?
18.Franciszek Bogusławski?–1777–?
19.Andrzej Kondratowiczok. 1760-??–1779–1783–?
20.Paweł Miturzyński ?–1784
21.Wojciech Bonalski 1741-18091784–1802 –?
22.Józef Rzemiński 1788-?1810
23.Piotr Bronikowski1786-1854?–1809–1838
24.Wojciech Grudnicki1790-?1839–1847-?
25.Aleksander Chodecki 1824-1855?–1850–1855
26.Jan Bojankowski 1823-18771855–1877
27.Stanisław Bojankowski 1856-?1878–1885
28.Feliks Olszewski 1884
29.Władysław Bednarski?-1887
30.Antoni Zakrzewski1887-1891
31.Wiktor Oksentowicz1865-19241891-1895
32.Władysław Antoni Frankiewicz1871-19481895; 1896-1900
33.Antoni Omachel1895-1896
34.Michał Abramowicz1864-19271902-1910-?
35.Stanisław Sudoł 1887-?1910
36.Bolesław Szymański1882-??-1919-?
37.Ignacy Pomianowski1893-19571921-1941
1945-1957
38.Mieczysław Tajer1903-19971941-1945
Stanisław Ignatowicz
Euzebiusz Chaciński-1995
Andrzej Dąbkowski1995-obecnie