Uczniowie

Gimnazjum Wojewódzkie Lubelskie

Gmach Gimnazjum Męskiego w Lublinie, fot. ok. 1900 r. @Biblioteka Cyfrowa – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im H. Łopacińskiego.

Historia

W 1810 roku gimnazjum lubelskie przekształcono w Szkołę Departamentową, a w 1817 – wojewódzką. Od 1810 roku rektorem męskiego gimnazjum był Andrzej Smolikowski. Dziewiętnastowieczna szkoła lubelska z czasem zmieniła swój charakter. Obok wychowanków z rodzin ziemiańskich i szlacheckich kształciły się tu dzieci ze środowisk mieszczańskich, urzędniczych, rzemieślniczych i nauczycielskich. Program nauczania także uległ zasadniczym zmianom. Przywrócono język polski, który stał się też językiem wykładowym, historię i geografię, wprowadzono język francuski, ćwiczenia gimnastyczne i rycerskie. Szkoła była bardzo dobrze wyposażona, prowadziła bibliotekę, gabinet fizyczno-chemiczny i przyrodniczy. Lekcje prowadzono nowatorską metodą Bella-Lancastera, rozpropagowaną na Lubelszczyźnie przez wybitnego lubelskiego nauczyciela Jana Kantego Krzyżanowskiego. Edukacja w lubelskim gimnazjum wyglądała nieco inaczej niż dziś. Zdolniejsi uczniowie przekazywali przyswojoną wiedzę słabszym uczniom. Rola nauczycieli sprowadzała się więc do koordynacji i szkolenia tzw. monitorów, czyli grup edukujących. System ten nazywano także metodą wzajemnego nauczania. […] Po powstaniu listopadowym Szkoła wydziałowa została zamknięta, w jej miejsce utworzono ośmioklasowe gimnazjum, w którym nauczano już nie tylko po polsku, ale także po rosyjsku. Wprowadzenie do programu nauczania historii Rosji, kary cielesne, wzmożenie cenzury, ścisłe trzymanie się treści podręcznikowych, wpajanie służalczych zachowań i lojalności wobec caratu – to tylko niektóre z elementów służących rusyfikacji. Organizowano młodzieży czas wolny od zajęć, aby ograniczyć możliwość zawiązywania tajnych stowarzyszeń. Pod pretekstem edukowania niższych warstw społecznych otworzono w mieście szkołę realną, która miała przygotowywać młodzież do wykonywania zawodów typowo miejskich w dziedzinie handlu, rzemiosła i przemysłu. Było to o tyle korzystne, że gimnazja wprowadziły wysokie opłaty za naukę, a szkoła realna była bezpłatna. Rzeczywistą przyczyną otwarcia nowej szkoły nie była jednak troska o wykształcenie biedoty, ale blokowanie dostępu do gimnazjów, uniwersytetów, a co za tym idzie – urzędów. Ukończenie szkoły realnej nie uprawniało bowiem do kontynuowania nauki w gimnazjach.

Fragment pracy pt.: “Edukacja w Lublinie na przestrzeni wieków” Teatru NN w Lublinie: https://teatrnn.pl/instrukcja/edukacja-w-lublinie-na-przestrzeni-wiekow/

Imię i NazwiskoŻycieKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII
Seweryn Karwowski1825/1826
1826/1827
1827/18281828/1829
1829/1830
1834/1835
1835/1836
Adolf Piotrowski
h. Abdank
ur. 1818, Brzeźnica Bychawska
zm. ?
1829/1830
1830/1831
1832/18331834/1835
1835/1836
Walery Ambroży Dańkowski
h. Półkozic
ur. 1820, Babianka
zm. ?
1829/1830
1830/1831
1833/18341834/18351835/1836
Karol Jan Borysikur. 1811, Ostrów
zm. ?
1830/18311833/18341834/1835
Klemens Feliks Dębowczykur. 1820, Ostrów
zm. ?
1830/1831 (opuścił)
1833/1834
1834/18351835/1836
Konstanty Gutowskiur. ? Zakrze/Łosia
zam. Głębokie
zm. ?
1832/1833
1833/1834
1834/1835
1835/1836
Tytus Piotrowski
h. Abdank
ur. ?
zam. Brzeźnica Bychawska
zm. ?
1832/18331834/1835
1835/1836
Franciszek Dionizy Dębowczykur. 1823, Ostrów
zm. ?
1833/18341834/1835
1835/1836
Walerian Florentyn Piotrowski
h. Abdank
ur. 1815, Domaszewnica
zam. Brzeźnica Bychawska, Kulik
zm. ?
1834/18351835/1836
Celestyn Piasecki
h. Janina
ur. 1818, Berejów
zm. ?
1834/18351835/1836
Władysław Mikołaj Piasecki
h. Janina
ur. 1819, Berejów
zm. 1903, Przejma
1835/1836
Jan Bachur. ? Jakubowice
zam. Ostrów
zm. ?
1834/18351835/1836
Marcin Maleszykur. 1823, Ostrów
zm. 1855, Ostrów
1835/1836