Władze miejskie

WIEŚ

WÓJTOWIE

 ŻYCIEPRACA
Jachna i jej syn Mikołaj??-1453-?
Wacław Grzymała?1548-1565-?
Jakub Grzymała??-1570-1584
Andrzej Zawadzki1584-?

MIASTO

RADA MIEJSKA

1548-1795

Najwyższy organ władzy miejskiej działająca przez jeden rok jako organ kolegialny, składała się z 4 rajców, z których każdy przez jeden kwartał pełnił rolę burmistrza. Pochodziła ona częściowo z nominacji dworskiej, częściowo z wyboru pospólstwa (najczęściej 2 rajców pochodziło z nominacji dworu, 2 z wyboru pospólstwa ale nie była to praktyka). Burmistrzowie przyjmowali zeznania o zawartych kontraktach pożyczkowych lub zastawnych oraz pokwitowaniach uiszczenia należności przez pożyczkobiorców i zastawników. Zdarzało się, że tylko w ich obecności składano zeznania o dokonanych umowach kupna-sprzedaży.

Kompetencje:

Organ administracyjno – samorządowy, zawiadywała funduszami miejskimi, kompetencje finansowe (opłaty z myta, dzierżawy, kar sądowych), utrzymywała porządek w mieście dbając o czystość i bezpieczeństwo, urządzenia komunalne. W jej gestii leżały obowiązki archiwalne, gdyż w budynku rady przechowywano skrzynie z księgami miejskimi i przywilejami. Kompetencje sądownicze przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego ale zdarzało się, że i karnego.

 ŻYCIEPRACA
Szymon Szostkiewicz zwany Szostek?1605
Jan Iwanowski?1605
Jan Skider?1655
Maciej Kramarczyk?1659
Adam Byczek?-17291663,1679
Andrzej Marczyk ?-16951674,1675,
1685,1686,
1693,1695
Andrzej Franciszek Kwas ?-16891675,1685,
1686
Stanisław Kobyleński ?1679,1681,
1692
Teodor Ilkiewicz?1685,1702
Jan Kobyleński ?1685,1693
Jan Kleszczowski zwany Kątnik,
herbu Topór
?1688,1689
Jan Cybulski?1691,1693,
1694,1695,
1701,1702,
1703,1704,
1712,1713
Jakub Kleszczowski zwany Słotwiniak,
herbu Topór
?-16991691
Mikołaj Wojniec ?-przed17081691,1696,
1697
Albert Zając ?-16981693
Jan Lenkiewicz ?1693,1695,
1696,1701,
1702,1703,
1704,1705
Stefan Gruszczyk?1693
Wasyl Partyka?1693
Bartłomiej Cybulski ?1695,1696,
1703
Maciej Opałkowicz ?1695,1702
Jan Banach?1695
Walerian Kwas ?1700,1702,
1703,1721
Maciej Babicki?1702
Jerzy Klimenti (Klementewicz)?1702
Klemens Jurach?1703
Adam Wasielkowski?1704
Andrzej Babicki 1669-17101708,1709,
1710
Grzegorz Maleszyk ?1708,1709,
1710,1711,
1712
Wojciech Babicki 1680-17311712
Baltazar Babicki1685-17391718,1719,
1721
Mikołaj Kosman?1721
Paweł Badkowski?1721
Tomasz Gruszczyk?1721
Mikołaj Jurach?1721
Łukasz Waszkowicz ?-17441721
Jan Klimentowicz ?1727
Andrzej Kulikiewicz ?-17441727
Jan Gruszczyk?1727
Marcin Maleszyk?1727
Szymon Czabaj 1672-?1727
Danił Bliźniuk?1727
Chwedor Wawrysik?1727
Mikołaj Markiewicz 1754-18231787,1795
Józef Gmitryk?1789
Szymon Kozłowski 1739-18111794

PISARZE

Ich głównym zadaniem było prowadzenie dokumentacji sądu ziemskiego i posiedzeń Rady Miejskiej. W średniowiecznym jak i nowożytnym społeczeństwie był jednym z niewielu ludzi, którzy potrafili pisać i czytać, jego usługi były więc cenione w każdym mieście.

 ŻyciePraca
Krzysztof Burkowiczok. 1630-1682?-1654-?
Albert Zającok. 1644-1698?-1671-?
Jan Resikok. 1620-1691?-1673-1675-?
Stanisław Łuszczyński ok. 1664-??-1684-1687-?
Stanisław Żemelskiok. 1660-??-1689-1697-?
Szymon Marczyk 1671-1709?-1702-1709
Wojciech Babicki 1680-17311709-1731
Franciszek Józef Kopiński ok. 1725-??-1747-1751-?
Józef Siemiaszko ok. 1730-1755?-1754-1755
Józef Bujalski ok. 1740?-1783-1790-?
Teodor Aleksandrowicz 1770-??-1795-1800-?
Michał Czeszewski ok. 1770-??-1796-?
Ignacy Walenty Październicki ok. 1776-??-1808-?
Paweł Filipowski 1779-ok.1816?-1813-?
Józef Orzechowski 1803-??-1825-1826-?
Michał Dębowczyk 1793-1855?-1827-?
Stefan Flisowski1847-??-1875-?
Piotr Gliński ??-1878-?
Karol Świętochowski 1828-1883?-1883
Karol Starzyński 1845-?1883-?
Stefan Flisowski 1847-??-1874-1876
Piotr Gliński?1876-1878
Hipolit Szybiński?1878-1884
Wiaczesław Skrabeliński?1884-1885
Dymitr Stepaniuk?1885-1887
Władysław Krassowski 1841-?1887-1888
Piotr Sidor?1888-1890
Władimir Żirickij/Żyrycki?1890-1891
Jan Purtow?1891-1894
Jan Baut?1894-1895
Dymitr Stepaniuk?1895-1896
Ignacy Zatkalik?1896-1898
Antoni Strokan?1898-1899
Konstanty Władimirowicz Klicki?1899-1906
Mikołaj Aleksandrowicz Meldyzon?1906-1911
Stanisław Maleszyk 1862-?1911-1912
Antoni Strokacz?1912-1913-?

ŁAWA MIEJSKA

Kolegialny organ sądowniczo – notarialny, złożony z wójta (pełniącego urząd przez rok) i siedmiu ławników z których jeden pełnił rolę landwójta – zastępcy wójta, który był jedynie starszym ławnikiem i samodzielnie nie wykonywał żadnych czynności sądowych. Ława miała orzecznictwo przede wszystkim w sprawach karnych ale praktyka odrzucała ten schemat, czyniąc z niej organ rozstrzygający w sprawach cywilnych. Ława pełniła też funkcje notarialne. Przyjmowała wpisy dokumentujące transakcje wieczyste.

WÓJTOWIE SĄDOWI

 ŻYCIEPRACA
Stanisław Susłek ?1570
Szymon Szostkiewicz zwany Szostek?1581
Jan Kozubowski?1663
Krzysztof Burkowicz?-16821669,1671
Wojciech Zaryczka?1695
Mikołaj Wojniec ?1696
Jan Bliźniuk?1698
Jan Lenkiewicz?1711,1712,
1713,1714
Józef Kaczorowicz ?1745
Wojciech Markiewicz zwany Troć 1712-17821779
Jan (nieznanego nazwiska)?1796
Jan Sawczuk 1759-18261802,1803

LANDWÓJTOWIE

 ŻYCIEPRACA
Mikołaj Szostek?1548.1565
Paweł Burkowicz?1631
Albert Byczek ?1635
Szymon Piętak?1638,1646
Jan Niedochód ?1666,1669
Krzysztof Burkowicz ?-16821670,1672,
1674,1675,
1676,1677,
1678,1680,
1682
Jan Pilczyński ?1682,1686
Andrzej Franciszek Kwas?1693
Albert Zając ?-16981698
Jan Lenkiewicz ?1703,1709,
1715,1727
Józef Kaczorowicz ?1747,1751
Adam Maleszyk 1728-17791753,1754,
1755,1757,
1760,1762,
1764,1765
Marcin Bednarzewski ?1767,1768,
1769,1771,
1773
Mikołaj Markiewicz1754-18231783,1784,
1785,1786,
1788,1790,
1792,1793
Paweł Borzęcki ?1786

ŁAWNICY

 ŻYCIEPRACA
5 ławników (niewymienionych z imienia)?1548
Albert Byczek ?1635
Jan Studra?1638
Adam Burkowicz?1655
Jan Niedochód ?1665
Albert Zając ?-16981679,1681,
1683,1688
Jakub Kleszczowski zwany Słotwiniak,
herbu Topór
?-16991671,1693,
1703
Jan Drozdek?1692
Stanisław Kobyleński?1693
Mikołaj Kochman?1700
Grzegorz Maleszyk ?1702
Mikołaj Bocheński?1702
Bartłomiej Brodzik ?-17141702
Wasyl Kulikiewicz?1727
Józef Kaczorowicz ?1727
Mikołaj Markiewicz 1754-18231789
Krzysztof Jedlecki ?-19231801
Marcin Kozicki1768-18431823,1825,
1827,1828
Wojciech Maleszyk1769-18291823,1826,
1827
Michał Dębowczyk?-18551827
Wawrzyniec Domański1779-?1843
Jan Matejczuk??-1875-1879
Jan Czech??-1875-1879
Damian Włas1831-19061879-1887
Julian Chmielewski?1879-1882
Jan Panasiuk?1879-1882
Kajetan Kuresza?1882-1887
Paweł Jarosz1849-19121882-1885
Ludwik Kuszyk1842-?1882-1888
Paweł Daszczyk1846-?1884-1890
Józef Misiuk1840-?1887-1892
Jan Andruszczak?1889-1895;
1896-1899
Jan Łebedziuk?1890-1897
Fiodor Jaszczuk?1892-1898;
1900-1903
Józef Meluch?1894-1896;
1897-1905
Piotr Lis?1898-1902;
1903-1906
Joachim Wasilczuk?1899-1900
Jozafat Matejuk?1901-1904;
1906-1908
Jozafat Bzoma?1904-1905;
1906-1907
Jozafat Łukicz?1905-1906
Józef Klementewicz1842-19161905-1906
Stanisław Misiuk1860-19331906-1909
Piotr Romańczuk?1907-1911
Antoni Romańczuk?1908-1911;
1912-1913-?
Jan Banach?1909-1912
Antoni Gruszczyk?1911-1912
Mikołaj Kowaluk?1911-1913-?

SĄD GMINNY

II OKRĘG SĄDU POKOJU W OSTROWIE

SĘDZIOWIE

 ŻYCIEPRACA
Paweł Kuczyński??-1875-1882
Antoni Kordasiewicz?1882-1890
Aleksander Żełtobrjuchow?1890-1893
gen. major Aleksander Pietrow?1893-1901
Aleksander Junicki?1901-1903
kniaź Jerzy Argutinsky-Dołgorukov?1903-1905
Eustachy Szafałowicz?1905-1906
kniaź Jerzy Argutinsky-Dołgorukov?1906-1913-?

ŁAWNICY

 ŻYCIEPRACA
Jan Matejczuk??-1875-1879
Jan Czech??-1875-1879
Damian Włas1831-19061879-1887
Julian Chmielewski?1879-1882
Jan Panasiuk?1879-1882
Kajetan Kuresza?1882-1887
Paweł Jarosz1849-19121882-1885
Ludwik Kuszyk1842-?1882-1888
Paweł Daszczyk1846-?1884-1890
Józef Misiuk1840-?1887-1892
Jan Andruszczak?1889-1895;
1896-1899
Jan Łebedziuk?1890-1897
Fiodor Jaszczuk?1892-1898;
1900-1903
Józef Meluch?1894-1896;
1897-1905
Piotr Lis?1898-1902;
1903-1906
Joachim Wasilczuk?1899-1900
Jozafat Matejuk?1901-1904;
1906-1908
Jozafat Bzoma?1904-1905;
1906-1907
Jozafat Łukicz?1905-1906
Józef Klementewicz1842-19161905-1906
Stanisław Misiuk1860-19331906-1909
Piotr Romańczuk?1907-1911
Antoni Romańczuk?1908-1911;
1912-1913-?
Jan Banach?1909-1912
Antoni Gruszczyk?1911-1912
Mikołaj Kowaluk?1911-1913-?

II RZECZPOSPOLITA

RADA GMINNA

WÓJT

 ŻYCIEPRACA
Jan Maleszyk1870-19421919-1920

RADNI

 ŻYCIEPRACA
Grzegorz Latkowski1854-19311919-1920
Kazimierz Jurach1870-?1919-1920
Józef Prokopowicz1874-19311919-1920
Adam Równiak1871-19261919-1920
Jan Kulik1862-19421919-1920
Antoni Wolski1871-19411919-1920
Franciszek Banachewicz1873-19331919-1920
Józefat Jarmoń1865-?1919-1920
Ignacy Meluch1885-?1919-1920
Jan Zabielski1868-?1919-1920
Jan Malinowski1883-19631919-1920
Aleksander Czarnata1887-?1919-1920

ZASTĘPCY RADNYCH

 ŻYCIEPRACA
Aleksander Brzozowski1874-?1919-1920
Michał Bernacki1871-19431919-1920
Daniel Łysko1866-?1919-1920
Aleksander Kalisz1876-19471919-1920
Piotr Kulik1891-19731919-1920
Aleksander Maleszyk1882-19401919-1920

RADA MIEJSKA

RADNI

 ŻYCIEPRACA
ks. Władysław Bieniecki1868-19291920-1927;
1927-1929
Jan Abramik1875-19551920-1927
Jan Adamski 1882-19601920-1927
Aleksander Latkowski1884-19561920-1927
Piotr Klejst1894-?1920-1927
Szczepan Kulik1876-19541920-1927;
1927-1934
Franciszek Banachewicz1873-19331920-1927
Ignacy Meluch1874-?1920-1927
Aron Chil Szulman?1920-1927
Moszko Hersz Szapiro?1920-1927;
1927-1934
Boruch Szapiro?1920-1927;
1927-1934
Andrzej Korol1890-19411927-1934
Aleksander Maleszyk1882-19401927-1934
Jan Maleszyk1870-19421927-1934
Salomon Goldwag?1927-1934
Ignacy Prokopowicz1867-19331927-1934
Aron Szapiro?1927-1934
Ignacy Chocyk1882-?1927-1934
Andrzej Pietruszewski1895-19611927-1934

ZASTĘPCY RADNYCH

 ŻYCIEPRACA
Aleksander Maleszyk1882-19401920-1927
Franciszek Bodziak1882-19571920-1927
Adam Czabaj1878-19341920-1927
Ignacy Kotus1884-?1920-1927
Beniamin Sznajder?1920-1927
Chaim Luzer Trzewik?1920-1927
Stanisław Łubkowski1887-19751927-1934
Jan Drozd1882-19341927-1934
Szloma Magieres?1927-1934
Teodor Trocyk1886-?1927-1934
Bazyli Misiuk1871-19531927-1934
Aron Chil Szulman?1927-1934

ŁAWNICY

 ŻYCIEPRACA
Józef Szafrański1856-19301920-1927
Jan Maleszyk1870-19421920-1927;
1927-1934
Jan Walkiewicz1883-19471927-1934

ZASTĘPCY ŁAWNIKÓW

 ŻYCIEPRACA
Aleksander Maleszyk1868-19281920-1927
Józef Prokopowicz1874-19311920-1927

SEKRETARZE

 ŻYCIEPRACA
Antoni Piotrowski 1831-??-1850-1853-?
Jan Czarnecki 1825-??-1855-?
Józef Zawisza 1834-??-1858-?
Maciej Chmiel 1828-??-1860-?
Józef Wysocki 1836-??-1865-1871
Dominik Bolesta1896-19471920-1927

KASJERZY

 ŻYCIEPRACA
Adam Rola?-1861-?
Maciej Chmiel 1826-??-1866-?
Józef Maleszyk1888-?1920-1927
Wszewołod Tulczyjew

BURMISTRZOWIE

1795-1870

 ŻYCIEPRACA
Jakub Kozłowski1775-?1795-1801-?
Józef Nocha?-1813?-1809-1811
Paweł Filipowski?1812-1813
Wojciech Filipowski ?-18221814-1816
Michał Kozłowski1785-18391817-1822
Wojciech Maleszyk 1769-18291822-1823
Paweł Solecki?1823-1826
Jan Dębczyński1785-18551826-1855
Wojciech Dłużewski1795-18551855
Tadeusz Grotkowski1819-?1866

WÓJTOWIE

1870-1919

 ŻYCIEPRACA
Kazimierz Kulik1835-1904
lub
1840-1916
?-1874-1876
Józef Misiuk?1876-1882
Ignacy Wincenty Bodziak1835-19141882-1884
Hipolit Szybiński?1884-1885
Wojciech Niedbalski 1839-19111885-1887
Mikołaj Maleszyk 1841-19171887-1893
Bazyli Chocyk?1893-1895
Jakub Szkuat?1895-1896
Franciszek Oseńko?1896-1902
Konstanty Władimirowicz Klicki?1902-1906
Karol Lec1851-19291906-1911
Piotr Markiewicz 1861-19321911-1913-?
X Ejsmentewicz??-1914-?
X Lisiuk??-1915-?

BURMISTRZOWIE

1920-1950

 ŻYCIEPRACA
Aleksander Samulik1867-19331920-1927
Szczepan Kulik1876-19541917-1928
Dominik Bolesta1896-19471928-1938
Aleksander Maleszyk 1894-19791938-1939
Edward Vetter ?1939-1940
Józef Żernicki?1940-1941
Mieczysław Nazarewicz?1941-1942
Julian Rzymowski?1942-1944
Stanisław Zatorski1913-?1944
Stanisław Dąże1904-19701944-1945
Andrzej Pietruszewski 1895-19611945-1949
Jan Doroszewski1901-19921949-1950

PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ

 ŻYCIEPRACA
Adam Kuder?1950-1951
Bolesław Kanclerz 1924-20141951-1960
Tadeusz Korol 1923-20031960-1966
Franciszek Wacław Lewacki1937-19961966-1969
Eugeniusz Kołodyński?1969-1970
Antoni Pietraś 19351970-1972

NACZELNICY

 ŻYCIEPRACA
Jerzy Polański?1972-1973
Wiesław Mileszczyk 1939-19911973-1979
Aleksander Jakoniuk 1946-20201979-1986
Zygmunt Smyk 19421986-1989
Jerzy Przystupa19581990

BURMISTRZOWIE

 ŻYCIEPRACA
Grzegorz Gregorowicz19561990-1997
Barbara Jezior1961-20131997-1998
Jarosław Jośko19631998-2010
Ryszard Smerdel19562010-2014
Józef Krzysztof Gruszczyk19632014-?

ZASTĘPCY BURMISTRZA

 ŻYCIEPRACA
Józef Maleszyk1888-?1920-1927
Antoni Lec1875-19511927-1934
Andrzej Józef Bunia19572003-obecnie