WŁAŚCICIELE ZIEMSCY

BABIANKA

 ŻYCIEPRACA
Jakub i Stanisław
Zaklikowie z Bystrzycy
??-1488-?
Jan Kijański ??-1448-?
Krzysztof Ostrowski ??-1491
Stanisław Witaniowski ?1491-?
Adam Witaniowski ??-1566-?
Ignacy Niewiarowski 1778-1839?-1808-?
Antoni Wojciechowski 1768-??-1813-1815-?
Karol Faustyn Osiecki
h. Jastrzębiec
1784-1847?-1817
Kazimierz Dulęba
h. Alabanda
1778-?1817-1826
Feliks Karwowski 1797-?1826-1840
Józef hrabia Nałęcz-Małachowski
h. Nałęcz
1778-18411840
Wiktoria Józefa Hilszer
1 v. Kroszczyńska
2 v. Górska
1840-?
Władysław Kroszczyński
h. Ślepowron
1822-1867?-1861-1865-?
Józef Górski 1844-1905?-1873-1905
X Górska?-1907
Stefan Czermiński1907-1911
Zygmunt Majewski1911-?
Elżbieta Łącka zd. Majewska?-1944

BEREJÓW

 ŻYCIEPRACA
Stefan Bychawski
h. Dołęga
1650-??
Maciej Kazimierz Piasecki
h. Janina
1760-??-1816-1833-?
Aleksander Piasecki
h. Janina
1800-??-1847-?
Grzegorz Pruszyński
h. Lubicz
1794-1852?-1850-1852
Aleksander Łuczycki 1825-??-1858-?
Mikołaj Hincz1844-1928?-1875-1905-?

BRZEŹNICA BYCHAWSKA

 ŻYCIEPRACA
Przecław??-1443-?
Adam i Eliasz z Bychawki ??-1443-?
Piotr z Bystrzejowic ??-1443-?
Jan Bychawski ??-1531-1533-?
Józef Lechnicki 1744-??-1811-?
Antoni Różański 1770-??-1816-?
Błażej Piotrowski
h. Abdank
1779-??-1818-1833-?
Konstanty Smoliński 1798-??-1841-1850
Erazm Nieprzecki
h. Kuszaba
1807-18751850-1856-?
Michał Krzyżanowski 1831-??-1875-1892-?

BRZEŹNICA KSIĄŻĘCA

 ŻYCIEPRACA
Eliasz z Bychawy ?1469-1479
Stanisław Przygocki ??-1737-?
Kamil Zaleski 1820-??-1861-?
Ignacy Uzdowski
h. Bończa
1804-1876?-1864-?
Marcel Jurkiewicz ??-1883-?

BRZOSTÓWKA

 ŻYCIEPRACA
Kajetan Potocki
h. Pilawa
1750-1802?-1770-?
Ignacy Niewiarowski 1778-1839?-1832-1839
Tomasz Jankowski 1796-18821838-1864
Arciszewscy
h. Prawdzic

GŁĘBOKIE

 ŻYCIEPRACA
Wawrzyniec??-1441-1465-?
Tomasz Rojek ??-1442-?
Katarzyna c. Wawrzyńca
z G. ż. Warsza ze Strzałkowa
??-1445-?
Maciej, Michał, Andrzeja i Bartoszowej ??-1531-1533-?
Jan Franciszek Goski
h. Prawdzic
1665-po1704?-1685-1701-?
Andrzej Goski
h. Prawdzic
1693-1748?-1737-1749-?
Aleksander Dunin ze Skrzynna
h. Łabędź
1719-1789?-1751-1762-?
Tymoteusz Bartłomiej Dunin ze Skrzynna
h. Łabędź
1754-??-1789-1792-?
Zygmunt Gutowski ??-1815-?
Karol Górski 1785-??-1818-1823-?
Adam Zdziechiewicz1784-??-1820-1822-?
Wincenty Sobieski 1798-??-1827-?
Julian Umieniecki 1800-??-1830-?
Stanisław Grzegorz Tadeusz Niepokójczycki
h. Waga
1789-1846?-1842-1846
Franciszek Janiszewski 1813-??-1853-?
Wincenty Okryński
h. Wieniawa
1797-1889?-1855-?
Antoni Pruszyński 1834-??-1858-1863-?
Aleksander Zembrzuski
h. Doliwa
1871-??-1905-1906-?

JEDLANKA

 ŻYCIEPRACA
Tomasz z Jedlanki ??-1432-?
Stanisław z Łańcuchowa ??-1502-?
Piotr Daniłowicz
h. Sas
1598-1645
Jan Karol Daniłowicz
h. Sas
1633-16821651-1682
Mikołaj Franciszek Daniłowicz
h. Sas
?-16881682-1688
Mikołaj Nieprzecki
h. Kuszaba
1680-??-1701-1713-?
Aleksander Daniłowicz
h. Sas
1670-17231688-1723
Roch Kossowski
h. Dołęga
1737-18131762-1794-?
Paweł Wścieklica 1760-??-1811-1817-?
Filip Wacław Hauman
h. Bronisz
1754-18291818-1829
Elżbieta Hauman1829-1830
Jan Przybyłowski 1800-??-1830-?
Józef Obrębski 1797-??-1835-?
Erazm Nieprzecki
h. Kuszaba
1807-1875?-1847-1849-?
Henryk Albert Kremky
h. Nadelwicz
1838-??-1872-1875-?
Edward Maurycy Kremky
h. Nadelwicz
1874-1941?-1908-1910-?

KAZNÓW

 ŻYCIEWŁAŚCICIEL
Adam, Wojciech, Jaszczołd,
Przedbor i Wielebor
?-1442-1459-?
Piotr s. Przedbora?-1477
Kaznowscy
h. Suchekomnaty
Bonifacy Łuczycki
h. Nowina
1781-1837?-1801-1814-?
Jan Kanty Szaniawski1765-??-1819-?
Piotr Kaznowski
h. Suchekomnaty
1801-??-1827-?
Józef Popławski 1805-??-1846-1856-?
Jan Franciszek Suchodolski 1839-1909?-1869-1909
Roman Tadeusz Marian Suchodolski 1869-1918?-1912-?
Antoni Ksawery Suchodolski 1871-??-1920-?

KOLECHOWICE

 ŻYCIEWŁAŚCICIELUWAGI
Dzierżek i Ostasz z Bejsc i Mełgwi ?-1317-1330-?
Piotr z Kolechowic ?-1419-?
Dzietrzych?-1434-?
Jan Kuropatwa ?-1459
Jan z Berdechowa 1459-?
Stanisław Kuropatwa z Łańcuchowa ?-1488-?
Piotr Rozmysł ?-1439-1449-?
Jan Tęczyński ?-1531-1533-?
Franciszek Kownacki ?-1755?-1754-1755
Paweł Dmowski 1758-??-1813-?
Franciszek Ksawery de Gross ?-1817-?
Bonifacy Łuczycki
h. Nowina
1781-18371832-1833
Joanna Dobrowolska zd. Osiecka1833-1867
ośmiu spadkobierców
Julianna Wanda z hr. Potockich hrabina Caboga1788-18761869-1871
Józef Niedzielski 1817-18831871-1881
Michał Borkowski1881-?
Jan Domański 1856-193727 II 1882 - 1937 XII 25właściciel uczastki
Jan Goławski 1827-1889?-1881-? właściciel uczastki
Kacper Ulatowski 1842-1906?-1881-? właściciel uczastki
Antoni Adamowski 1837-??-1880-1882-? właściciel uczastki
Piotr Wierzchowski 1841-??-1882-? właściciel uczastki
Andrzej Wnuk 1837-1887?-1882-? właściciel uczastki
Józef Włodek 1848-??-1884-? właściciel uczastki
Leon Wysokiński 1863-??-1884-? właściciel uczastki
Franciszek Borkowski 1846-??-1883-1884-? właściciel uczastki i folwarku
Stanisław Borkowski 1849-??-1883-1884-? właściciel uczastki i folwarku
Julian Włostowski 1850-1902?-1893-? właściciel folwarku
Bolesław Władysław Skolimowski 1872-1919?-1909-1910-? właściciel folwarku

KRASNE

 ŻYCIEPRACA
Stefan Porzeziński 1759-??-1813-?
gen. Iwan Nabokow1787-18521831-1852
Franciszek Kamieński 1777-1847?-1847
Henryk Antoni Bonifacy Osiecki
h. Jastrzębiec
1816-18721847-1855-?
Wincenty Nieprzecki
h. Kuszaba
1796-1848?-1847-1848-?
Fryderyk Józef Szaciński
h. Rawicz
1821-1874?-1874

ROZKOPACZEW

 ŻYCIEPRACA
Maciej Milek z Rozkopaczewa ?-1468-?
Mikołaj Kijański ?-1481-?
Piotr Czerny
h. Nowina
?-1617
Bernardynki z Lublina?-16171617-?
własność kościelna?-1827-?
Łukasz Gębski 1770-??-1830-?
Seweryn Zdzitowiecki 1802-1879?-1833-?
Antoni Ciborowski 1800-1875?-1846-1850-?
Antoni Tuszowski 1827-??-1865-1876-?
Albin Eugeniusz Korzeniowski 1852-??-1889-?

RUDKA KIJAŃSKA

 ŻYCIEPRACAUWAGI
Jakub i Stanisław Zaklikowie z Bystrzycy ?-1488-?
Jan Borowski 1808-1869?-1860-1869
Augustyn Enckajt 1843-1875?-1873-1875
Ludwik Enckajt 1838-??-1877-?
Józef Uzdowski 1842-1927?-1881-1885-? właściciel uczastki
Jan Tobolewski 1830-1908?-1882-1884-? właściciel uczastki

TYŚMIENICA

 ŻYCIEPRACA
Dorota ż. Oty z Wronowa ?-1409-?
Jan i Wichna dzieci Michała
[z Bogumiłowic i Czyżowa]
?-1409-1420-?
Jakub Zaklika i Barbara z Międzygórza ?-1457-?
Mikołaj i Zaklika z Międzygórza ?-1462-?
Jakub i Stanisław Zaklikowie z Bystrzycy ?-1466-1486-?
Jan Kijański ?-1488-?
Roch Kossowski
h. Dołęga
1737-18131762-1794-?
gen. Iwan Nabokow1787-18521831-1852
Daniel Poltz 1761-1831
Augustyn Daniel Poltz 1794-??-1823-1845-?
Antoni Werpechowski 1817-??-1848-1853-?
Feliks Wysokiński 1828-1897?-1868-?
Kacper Bazański 1843-??-1878-?
Józef Serwaczyński 1868-??-1910-?

UŚCIMÓW

 ŻYCIEPRACAUWAGI
Paweł?-1442-?
Stanisław Starzyński alias Rogalicz
z Uścimowa
?-1461-1472
Jakub Zaklika z Międzygórza 1472-1475-?
Hieronim Zaklika
z Mięrzygórza
?-1505
Stanisław Kuropatwa z Łańcuchowa 1505-1512-?
Piotr Daniłowicz
h. Sas
1598-1645
Jan Karol Daniłowicz
h. Sas
1633-16821651-1682
Mikołaj Franciszek Daniłowicz
h. Sas
?-16881682-1688
Aleksander Daniłowicz
h. Sas
1670-17231688-1723
Roch Kossowski
h. Dołęga
1737-18131762-1795
Kamiński?1795-?naddzierżawca dóbr Uścimów
Dąbkowski??naddzierżawca dóbr Uścimów
Tadeusz Jeziernicki
h. Świeńczyc
1777-??-1811-1817-? posesor wójtostwa uścimowskiego i części w Głębokim
Filip Wacław Hauman
h. Bronisz
1754-18291818-1829właściciel
Elżbieta Hauman1829-1830
Ignacy Władysław Osiecki
h. Jastrzębiec
1782-?1831-1833-? naddzierżawca dóbr Uścimów
Joachim Starnalski1780-18411832-1841właściciel
gen. Iwan Nabokow1787-18521841-1852właściciel
Jan Przybyłowski 1800-??-1834-?dzierżawca
Józef Obrębski 1797-??-1836-?dzierżawca
Paweł Dmowski 1788-1842?-1837-1838-?dzierżawca
Julian Moczulski
h. Cholewa
1816-??-1845-?naddzierżawca dóbr Uścimów
Augustyn Daniel Poltz 1794-?1848-1863
Gustaw Milkow ?-1862-?
Feliks Wysokiński 1828-1897?-1872-?
Jan Arciszewski
h. Prawdzic
1821-1910
Ignacy Arciszewski
h. Prawdzic
1834-??-1874-?
Kazimierz Józef Arciszewski
h. Prawdzic
1863-1936?-1910-?
Eugeniusz Chrostowski 1877-1944?-1908-1910-?