KOŚCIÓŁ

Poniższe spisy sporządzone zostały w zdecydowanej większości na podstawie analizy ksiąg metrykalnych parafii Ostrów Lubelski. Pozostałe źródła to praca Stanisława Kurasia[1], ks. Piotra Nowaka[2], kronika parafialna prowadzona przez proboszcza Grądzkiego oraz przekazy ustne. Spisy te tym bardziej są potrzebne gdyż dotychczasowe zawierają dość liczne pomyłki oraz nie są kompletne. Odnosi się to do listy proboszczów zapisanych w pracy ks. Piotra Nowaka.

[1] Stanisław Kuraś: Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu. T. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, s. 170, seria: Dzieje Lubelszczyzny.

[2] Piotr Nowak, Dzieje parafii Ostrów Lubelski do roku 1918, s. 54-68, Lublin 1994.