Murarze

Murarz wykonywał prace związane z wznoszeniem budowli kamiennych lub ceglanych, gdzie czynnikiem wiążącym te materiały jest zaprawa murarska.

Zasadniczymi narzędziami pracy murarza są: pion, poziomica, kielnia, węgielnica, cyrkiel. W średniowieczu zawód murarza należał do tzw. zawodów wolnych. Zrzeszeni w cechach baumajstrzy, czyli mistrzowie murarstwa, przemierzali za pracą po terenie całej Europy wraz z towarzyszącymi im czeladnikami. Ich najbardziej eksponowanymi, a zarazem najbardziej prestiżowymi zamówieniami były katedry, których wznoszenie było wielkim kunsztem wymagającym wiedzy inżynierskiej i talentu architektonicznego. Był więc to zawód uprawiany na kilku poziomach wymagań i na kilku poziomach umiejętności i zdobytej wiedzy. Z zawodu murarskiego wyodrębniły się w czasach późniejszych osobne profesje, takie jak inżynier budownictwa, architekt.

Współcześnie z określeniem murarz kojarzony jest zazwyczaj jedynie robotnik budowlany, wykonujący pracę fizyczną w procesie wznoszenia budowli.

Ciekawostki:

Andrzej Owsiany – szlachcic; pracował dla o. Tymoteusza Szczurowskiego w Parczewie w 1800 i 1806 roku. Doprowadził do katastrofy budowlanej:

Najęto również murarza szlachetnego Owsianego ze swoimi pomocnikami z miasta Ostrów, któremu wypłacano za każdy dzień roboty 3 floreny polskie; robotnikom zaś jego 2 floreny polskie.

Mihi absit, Pamiętnik o. Tymoteusza Szczurowskiego [rok 1800]

Ulik ten zdradą podparł mur = mayster dla Szkoły

By sie w nim pracowite niemodliły Pszczoły.

          Słaby kosz, sklepy krzywe, grubsze mury w gurze

          wpływ wody pod Arkady, dały paść Strukturze,

Lecz że lepszych mularzow niebyło w Ostrowie      Andrzey Owsiany

Zbłądziłem, że Owsianej uwierzyłem, głowie:         mayster


Mihi absit, Pamiętnik o. Tymoteusza Szczurowskiego [rok 1806]

Andrzej Kozłowski – pracował w roku 1811 nad rozbudową twierdzy Modlin.

Mistrz murarski z narzędziami pracy według drzeworytu Josta Ammana, 1536

BRZOSTÓWKA

ŻyciePraca
Franciszek Gryzio 1944?-1963-?

KAZNÓW

ŻyciePraca
Józef Sochal 1943-??-1968-?
Zygmunt Andrzej Kwit 1942?-1975-?

KOLECHOWICE

ŻyciePraca
Antoni Haraszczuk 1944?-1966-?
Stanisław Sobich 1947-??-1966-?

KRASNE

ŻYCIEPRACA
Franciszek Chuchała??-1924-?

OSTRÓW LUBELSKI

ŻyciePraca
Andrzej Owsiany ok. 1749-??-1800-1806-?
Błażej Owsiany 1771-1841?-1811-1824-?
Andrzej Kozłowski 1779-1855?-1811-?
Wawrzyniec Domański1779-??-1824-1837-?
Jan Bodziak 1830-1859?-1857-1858-?
Wojciech Prokopowicz 1828-1894?-1860-1869-?
Wincenty Domański 1814-1890?-1864-?
Józef Pikul1868-??-1894-1927-?
Antoni Gołębiowski 1875-??-1901-1924-?
Wincenty Maleszyk 1872-??-1901-1924-?
Józef Klepacz 1863-??-1902-1906-?
Jan Reszutka 1875-??-1905-1925-?
Antoni Prokopowicz 1870-??-1903-1905-?
Stanisław Gołębiowski 1859-1949?-1905-1928-?
Jan Adamski 1882-1960?-1907-1924-?
Antoni Korol 1885-1940?-1907-1909-?
Wojciech Pikul 1876-1916?-1907-1911-?
Jan Walkiewicz 1882-1945?-1907-1928-?
Józef Prokopowicz1874-1931?-1908-1926-?
Stanisław Drabik1884-??-1910-?
Jan Kulik1862-1942?-1910-?
Jan Michałowski1887-1973?-1913-1927-?
Aleksander Ryczek vel Greczek 1896-1918
Julian Czarnata1894-??-1915-?
Ludwik Musik1888-1936?-1920-1925-?
Stanisław Pikul 1898-??-1920-1925-?
Wacław Pikul1903-??-1922-1925-?
Aleksander Walkiewicz1898-1986?-1922-1925-?
Stanisław Walkiewicz1893-??-1922-1928-?
Stanisław Wojciechowski1896-1975?-1923-1926-?
Ignacy Chac1873-??-1924-?
Jan Klementewicz??-1924-?
Franciszek Siwakowski1854-??-1925-?
Walerian Kulik1901-??-1925-?
Abraham Prokopowicz 1902-??-1926-1933-?
Wacław Drabik 1907-1974?-1935-?
Józef Chlebik 1905-1985?-1939-?
Stefan Uzdowski 1906-1982
Wacław Wesołowski 1908-1949
Antoni Michałowski 1913-1981
Stanisław Michałowski 1920-??-1945-?
Ludwik Wojciechowski 1921-1966
Władysław Jan Drozd 1938-??-1961-?
Piotr Kosiak 1939-2011?-1961-?
Jan Szczepan Wnuk 1934-??-1965-?
Mieczysław Pietraś 1942?-1967-?
Marian Ścisłowski 1947-??-1968-?
Stanisław Zbigniew Drabik 1942?-1969-?
Andrzej Ligęza 1947?-1969-?
Marian Klementewicz 1941?-1970-?
Zdzisław Marian Drozd 1956-??-1978-?
Wojciech Marian Klementewicz 1955?-1984-?
Tadeusz Antoni Budzyński 1958?-1985-?
Marian Antoni Maleszyk 1939?-1986-?

ZABIELE

ŻyciePraca
Jerzy Stanisław Marzęda 1945-2004?-1967-?