Tkacze

Zawód tkacza jest jednym z najstarszych zawodów uprawianych przez człowieka. Jego początki sięgają neolitu. W Ostrowie istniał cech tkaczy/płócienników z wybieranym cechmistrzem pierwszym i drugim. W archiwum kościoła parafialnego zachowały się trzy dokumenty dotyczące ostrowskiego cechu:

19/31 maj 1836 H 460.

Do wielmożnego burmistrza miasta rządowego Ostrowa

Niżej podpisany w imieniu całego cechu kusztu płóciennego podaje najpokorniejsze prośbe do wielmożnego burmistrza jako opiekuna całego miasta aby wielmożny burmistrz był łaskaw wydał delegowanego do cechu tkackiego na elekcję na uformowanie cechmistrza ponieważ bo Biedrzyckiego cechmistrzem utrzymać nie możem bo żadnego obowiązku wypełnić nie potrafi gdy się często napija i cech na strate wyprowadza i stego nieszczęsne wypadki się czynią kłutnie publiki i bitwy w cechu, a gdyby taki cechmistrz był dłużej toby cech utracił fundusze światła gdy tak jest szczupłe, toby ze wszystkim utracił. Dopraszamy się najpokorniej wielmożnego burmistrza aby w to łaskawie raczył wejrzeć i nam w dniu dzisiejszym Demiana Kalisza wydelegował. Dopraszamy się łaski wielmożnego burmistrza o szpieszne rezolucję.

W Ostrowie dnia 19/31 maja 1836 roku
Szczepan Pogorzelec XXX

Burmistrz miasta rządowego Ostrowa oświadcza podającemu, że potrzeba zebrać ogółem zgromadzenia na którym wszyscy skażemy wyjąwszy znajdować się […] – po naradzie […] jeżeli się tego […] potrzeba a teraźniejszego cechmistrza […] […] cechmistrza będzie mógł […]

1884 Vincent van Gogh – Tkacz stojący przed krosnem

Działo się w domu cechowym u sławetnego Mikołaja Lisa w przytomności Piotra Prokopowicza cechmistrzów pierwszego i wtórego i w przytomności braci starszych jako też i młodszych dnia pierwszego lutego 1840 roku.

Stanowszy osobiście sławetny Tomasz Klimentowicz uprasza panów braci starszych i młodszych cechu kusztu płóciennego za Wojciechem Wypychem aby był przyjęty do tegoż cechu za terminanta. Cech zaś zważając na prośbę Tomasza Klimentowicza a bardziej na skłonność Wojciecha Wypycha stosując się do praw i przywilejów od najjaśniejszych  panów i królów polskich temu cechowi nadanych przyjmujemy go za terminata. Nadajemy mu majstra sławetnego Szczepana Kapitana na lat 3 który to w ciągu tych trzech lat majster ma opatrywać bielizno i obuwiem co potrzeba do utrzymania. W końcu zaś terminu majster ma dać kapote z granatu krajowego, kaszkiet złotych 3 groszy 15 buty, nowe spodnie drelichu swojej roboty, kamizelka z tegoż sukna, chustka barzowa […] lniana i pas czerwony i to ma wypełnić. Młodzieńcowi zaś zastrzega się wszelkie trzyzwość, pilność i posłuszeństwo swemu majstrowi i majstrowi którą te ugode dobrowolnie w przytomności świadków własno ręcznie znakiem świętego podpisujemy.

Terminat Wojciech Wypych XXX
Majster Szczepan Kapitan XXX

Obecni cechmistrze
Mikołaj Lis XX
Piotr Prokopowicz

Obecni świadkowie
Tomasz Klementowicz

1884 Vincent van Gogh – Tkacz widziany z przodu

Działo się w mieście rządowym Ostrowie w domu cechowym u sławetnego Pawła Bednarzewskiego cechmistrza pierwszego i sławetnego Kazimierza Prokopowicza cechmistrza wtórego dnia 2/14 stycznia 1846 roku.

Stanowszy osobiście sławetny Paweł Pajuta uprasza panów braci starszych jako i młodszych za Piotrem Turkiewiczem aby był przyjęty do cechu koztu płóciennego za terminala cechu zaś zważając na prośbę sławetnego Pawła Pajuty a bardziej na skłonność Piotra Turkiewicza przychylając się do praw i przywilejów od najjaśniejszych królów i panów miłościwych polskich temuż cechowi nadanych przyjmujemy go za terminala naznaczamy mu majstra Andrzeja Gajde który ma terminować rok jeden a po roku wykonaniu terminu ma […] u tegoż majstra przez rok jeden na trzeci grosz robi. Co się zaś tyczy wynagrodzenia terminal ma zapłacić majstrowi za nauke rubli srebrnych trzynaście nro 13 w ciągu roku tego ma wypłacić. Majster ma dać terminalowi buty nowe. Co się zaś tyczy Kosta cechowe […] i […] ma terminat opłacić co w dowód obie strony przy świadkach znakiem krzyża świętego podpisuje.

Terminat Piotr Turkiewicz XXX
matka Zofia Haręnżowa XXX
Majster Andrzej Gajda XXX

Przy tym zaś zastrzegamy trzyzwość pilność i wszelkie posłuszeństwo majstrowi i majstrowy i wszelkie skłonności […] każdym mniejszemu.

[…] cech
Kazimierz Prokopowicz
Paweł Bednarzewski
Piotr Prokopowicz
Paweł Gajda

Młodszy Szczepan Grzechotka

1883-84 Vincent van Gogh – Tkacz II

BABIANKA

ŻyciePraca
Ignacy Zaranek 1805-??-1832-?
Andrzej Czajkowski 1794-1837?-1833-1843-?
Jan Pawłowski 1817-??-1849-?

BEREJÓW

ŻyciePraca
Mikołaj Greguła ok. 1670-??-1697-?
Franciszek Greguła ok. 1676-??-1698-1704-?
Kazimierz Dunajewski 1826-??-1849-?

BÓJKI

ŻyciePraca
Maciej Franciszek Smyk 1817-1896?-1841-1849-?
Wincenty Woźniak 1825-1910?-1853-?
Walenty Prokopowicz1844-1922?-1869-?

DROZDÓWKA

ŻyciePraca
Ignacy Jan Bednarzewski 1812-1847?-1842-?
Wawrzyniec Wodnicki 1815-1881?-1839-?
Jan Wodnicki 1839-1906?-1851-1856-?
Antoni Wodnicki 1837-1901?-1885-?

GŁĘBOKIE

ŻyciePraca
Andrzej Lasocki 1752-1802?-1798-?
Wincenty Lewicki 1771-1835?-1798-1799-?
Stefan Lasocki 1820-1850?-1840-?
Jan Dunajewski 1818-1887?-1861-?
Franciszek Wodnicki1847-1898?-1870-?

GOŚCINIEC

ŻyciePraca
Wincenty Waleszyński 1787-1854?-1854-?
Piotr Sidorowski 1839-??-1861-?

JEDLANKA

ŻyciePraca
Jan Piątkowski 1758-1824?-1794-1816-?
Michał Piątkowski 1786-1833?-1814-1833
Antoni Wodnicki 1837-1901?-1881-?

KAZNÓW

ŻyciePraca
Paweł Głąbik ok. 1650-??-1668-?
Krzysztof Paleńczuk ok. 1770-??-1793-?
Benedykt Jarosławski 1813-1855?-1839-1855
Dionizy Drozd 1819-1859?-1842-?
Franciszek Jarmoła 1827-1898?-1851-1866-?
Wincenty Szczepaniak 1864-??-1884-?

KOLECHOWICE

ŻyciePraca
Jan Piechowicz ok. 1774-??-1812-?
Ignacy Jarmoliński 1795-1847?-1845-1847
Franciszek Paszkowski 1826-??-1852-?
Franciszek Jarmoła 1827-1898?-1857-1862-?
Piotr Sidorowski 1839-??-1858-1859-?
Wojciech Pawłowski 1822-??-1860-?
Andrzej Pawłowski 1824-1874?-1874

KRASNE

ŻyciePraca
Wojciech Łagodziński 1751-1811?-1811
Klemens Zajączkowski1785-??-1815-?
Grzegorz Kozłowski 1827-??-1863-?
Stanisław Gawryszewski 1819-1881?-1881

MAŚLUCHY

ŻyciePraca
Stefan Lasocki 1820-1850?-1842-?
Jan Dunajewski 1818-1887?-1868-1869-?

OSTRÓW LUBELSKI

ŻyciePracaStanowisko
Bartłomiej Przytulskiok. 1640-??-1668-?
Wojciech Brodziszek ok. 1640-??-1676-?
Wojciech Rozmysł ok. 1650-??-1678-?
Jan Dacewicz ok. 1650-??-1685-?
Piotr Rozmysł 1740-1791?-1767-1785-?
Paweł Wiśniowski ok. 1755-??-1783-?
Tomasz Stefan Miłkowski 1742-1786?-1786
Stanisław Śliwiński1774-1832?-1794-?
Wincenty Lewicki 1771-1835?-1800-1835-?
Karol Zakrzewski 1804-1853
Maciej Boguszewski 1789-??-1811-?
Maciej Bunia 1780-1847?-1811-?
Tomasz Dunajewski 1786-1851?-1811-?
Tomasz Drabik 1780-1840?-1812-1820-?
Teodor Jarosławski 1772-??-1812-1819-?
Tomasz Pogorzelec1775-1852?-1815-?
Jakub Żuchowski 1793-??-1817-1831-?
Idzi Zajączkowski 1795-??-1818-1825-?
Andrzej Kudliński1760-1822?-1820-?
Kazimierz Witkowski 1789-??-1821-?
Antoni Maleszyk??-1823-?komisarz municypalny
Mikołaj Lis ??-1823-1840-?starszy cechu
Walenty Czarnata1769-1833?-1823-?podstarszy cechu
Jakub Leżański 1803-??-1828-1845-?
Kacper Grabowski 1797-1847?-1829-1847-?
Stefan Pogorzelec 1800-1884?-1836-?
Jan Biedrzycki 1791-1853?-1836-?
Stefan vel Szczepan Kapitan 1792-??-1840-?
Wojciech Wypych ??-1840-?
Piotr Prokopowicz 1799-1846?-1840-1846
Paweł Eremita Bednarzewski 1807-??-1846-?
Kazimierz Prokopowicz 1802-??-1846-?
Paweł Pajuta 1810-1874?-1846-?
Andrzej Gajda 1821-??-1846-1848-?
Szczepan Grzechot 1820-??-1846-1848-?
Piotr Turkiewicz 1828-??-1846-1849-?
Feliks Sołoch 1825-??-1847-?
Józef Tratkowski 1814-1884?-1847-1884
Stanisław Filipowski 1831-1872?-1859-?
Jan Maleszyk 1827-??-1861-?
Franciszek Murżyński 1836-1901?-1862-?
Kazimierz Żuchowski 1825-1897?-1866-?
Antoni Grabowski 1833-1880?-1868-1869-?
Grzegorz Prokopowicz 1841-1902?-1874-?
Ignacy Maleszyk 1852-1918?-1883-?
Paweł Maleszyk 1856-1919?-1883-?
Marcel Kuchcewicz 1853-1919?-1879-1888-?
Jan Borowicz 1822-1889?-1877-1889-?
Franciszek Borowicz 1864-1908?-1891-1896-?
Ludwik Siemieński1841-1923?-1923
Leokadia Bunia zd. Wasilewska 1886-1969

PROKOP

ŻyciePraca
Mateusz Pawłowski 1844-??-1870-?

ROZKOPACZEW

ŻyciePraca
Paweł Siepsiak 1686-1715?-1715
Michał Pawłowski ok. 1780-??-1805-?
Adam Szostakiewicz 1782-1851?-1811-?
Mikołaj Szczepanek 1780-1825?-1823-?
Mateusz Kluger1787-1842?-1842
Franciszek Jakub Klügier 1820-??-1861-?
Filip Klügier 1836-??-1870-?
Franciszek Tratkowski 1845-1918?-1877-1888-?
Jan Kozieł 1850-??-1889-?

RUDA NA PIŁACH

ŻyciePraca
Jan Kozera vel Czarnota ok. 1652-1747?-1697-?

RUDKA KIJAŃSKA

ŻyciePraca
Paweł Wodnicki 1779-??-1821-1829-?
Wawrzyniec Wodnicki 1815-1881?-1839-?

RUDKA STAROŚCIAŃSKA

ŻyciePraca
Jan Wypych 1782-??-1810-1819-?
Józef Opolski 1843-1909?-1867-?

TYŚMIENICA

ŻyciePraca
Kazimierzok. 1640-??-1669-?
Ignacy Jan Bednarzewski 1812-1847?-1839-?

UŚCIMÓW

ŻyciePraca
Jan Dunajewski 1818-1887?-1867-1887-?
Antoni Charmaciński 1821-1888?-1888

WÓLKA KIJAŃSKA

ŻyciePraca
Maciej Majewski ok. 1730-??-1752-?
Jan Wodnicki 1839-1906?-1881-?

WÓLKA ZAWIEPRZYCKA

ŻyciePraca
Józef Turkiewicz 1781-1841?-1811-?
Józef Włodkowski 1810-??-1836-?
Maciej Augustyn Skórniewski 1807-1846?-1837-1845-?

ZABIELE

ŻyciePraca
Jan Puchowicz ok. 1776-??-1812-?