Trębacze

Dla podniesienia kultu cudownego obrazu Matki Bożej oraz uświetnienia nabożeństw, dziedzic Mikołaj Krzyniecki ofiarował 5000 zł jako fundusz dla trębaczy, zapisując je 7 I 1751 r. na dobrach swej wsi Babianki. Roczny procent od tej sumy wahał się w granicach 175-250 zł. Trębaczy było dwóch i oprócz grania w czasie nabożeństw w kościele parafialnym, zwłaszcza podczas odsłaniania obrazu Matki Bożej, wystawiania Najświętszego Sakramentu, dochodzili do kościoła szpitalnego, za co otrzymywali osobne wynagrodzenie. […] Swoją rezydencję posiadali również trębacze zajmujący chatę na gruncie kościelnym.

Fragment pracy ks. Piotra Nowaka, Dzieje parafii Ostrów Lubelski do roku 1918, Lublin 1994, s. 67-68.

ŻyciePraca
Maciej Pleszczyński ok. 1708-??-1728-1731-?
Tomasz Prokopowicz ok. 1709-1779?-1736-?
Marcin Kopciewicz vel Kopczyński 1713-??-1739-1740-?
Wojciech Linczewski ok.1722-??-1742-1761-?
Wojciech Kopczyński ok. 1730-??-1751-?
Marcin Kaczorowicz 1736-17881766-1788
Bonawentura Brąglewicz ok. 1770-?1789-1800
Jakub Wojtyński ok. 1758-18101790-1800-?
Jan Raszkiewicz ??-1801-?