Pisarze

Ich głównym zadaniem było prowadzenie dokumentacji sądu ziemskiego i posiedzeń Rady Miejskiej. W średniowiecznym jak i nowożytnym społeczeństwie był jednym z niewielu ludzi, którzy potrafili pisać i czytać, jego usługi były więc cenione w każdym mieście.

OSTRÓW LUBELSKI
Sacra Regis Majestatis

 ŻyciePraca
Krzysztof Burkowiczok. 1630-1682?-1654-?
Albert Zającok. 1644-1698?-1671-?
Jan Resikok. 1620-1691?-1673-1675-?
Stanisław Łuszczyński ok. 1664-??-1684-1687-?
Stanisław Żemelskiok. 1660-??-1689-1697-?
Szymon Marczyk 1671-1709?-1702-1709
Wojciech Babicki 1680-17311709-1731
Franciszek Józef Kopiński ok. 1725-??-1747-1751-?
Józef Siemiaszko ok. 1730-1755?-1754-1755
Józef Bujalski ok. 1740?-1783-1790-?
Teodor Aleksandrowicz 1770-??-1795-1800-?
Michał Czeszewski ok. 1770-??-1796-?
Ignacy Walenty Październicki ok. 1776-??-1808-?
Paweł Filipowski 1779-ok.1816?-1813-?
Józef Orzechowski 1803-??-1825-1826-?
Michał Dębowczyk 1793-1855?-1827-?
Piotr Gliński ?-1878-?
Karol Świętochowski 1828-1883?-1883
Karol Starzyński 1845-?1883-?
Stanisław Maleszyk 1862-??-1885-?
Aleksander Klimkiewicz, pomocnik1864-??-1885-?
Władysław Krassowski 1841-??-1887-1888-?
Wincenty Miszczak 1862-??-1895-1896-?