Młynarze

Młynarstwo to jedno z najstarszych rzemiosł na ziemiach polskich. Konstrukcja młyna wodnego znana już była w starożytności. Przez stulecia, jego mechanizmy udoskonalano i w średniowieczu młyn był już niemal w każdej wsi. Istniały tez wiatraki lub młyny napędzane siłą wołów, czyli kieratem. Młynarstwo należało do tzw. zawodów wolnych, dlatego młynarze m.in. zajmowali się też we wsiach handlem.

Wraz z rosnącą ilością młynów wodnych i innych urządzeń napędzanych wodą należało uregulować stosunki pomiędzy młynarzami. Już w połowie XIV w. powołano do życia zgromadzenie młynarzy ziemskich, znawców w dziedzinie prawa wodnego. Do ich zadań należało przede wszystkim mierzenie nurtów wodnych, określanie wielkości zapór wodnych, ocena stanu technicznego młynów itd. Określali też zasady, którymi musieli kierować się młynarze aby korzystanie z wody do mielenia nie wyrządzało szkody innym.

Ponieważ młyny stały z dala od pozostałych zabudowań wiejskich, często o młynarzach plotkowano i oskarżano ich o uzyskiwanie dochodów na niecnych procederach. Posądzano ich o oszukiwanie klientów na mące, przez czarnoksięstwo, aż po kradzieże i handel kradzionymi łupami.

Według lustracji z 1565 r. w Ostrowie działały cztery młyny, z których dwa znajdowały się na gruntach królewskich, zaś pozostałe na terenach należących do okolicznej szlachty. Jednak kilka lat później był już tylko jeden. W okresie międzywojennym w Ostrowie działały cztery młyny i wiatraki, z których ostatni, przy ul. Lubartowskiej został rozebrany na początku XXI w.

BABIANKA

W roku 1564 było tu jedno koło walne.

ŻyciePraca
Błażej Młynarzok. 1655 - ?? - 1677 - ?

BOBRYK

ŻyciePraca
Michał Grzybowskiok. 1670-??-1789-1790-?
Teodor Nechwedowicz
Andrzej Marcin Nechwedowicz1809-1853
Franciszek Chodkiewicz1823-1874?-1868-?
Franciszek Waleszyński1822-??-1869-?
Wacław Leopold Bekulard1872-1912?-1905-?

BÓJKI

ŻyciePraca
Piotr Bójkook. 1730 -??-1752-?
Franciszek Turski1874-1924?-1905-?

BRZEŹNICA BYCHAWSKA

ŻyciePraca
Filip Jakub Drabik1739-1789
Tomasz Górski1844-??-1904-?

BRZEŹNICA KSIĄŻĘCA

ŻyciePraca
Albert Bieleckiok. 1640-?
Stanisław Sowikok. 1663-?
Błażej Sowik1701-1755?-1753-?
Jan Czupryn1771-??-1826-?
Szymon Kudryk1843-??-1866-?
Tomasz Czajkowski1850-??-1885-?
Franciszek Krzewski1864-??-1891-?
Tomasz Lenkowski1855-??-1891-?
Franciszek Górski1875-??-1902-1907-?

BRZOSTÓWKA

ŻyciePraca
Michał Pomorski1841-1896?-1870-?
Antoni Pomorski1868-??-1902-1907-?

DROZDÓWKA

W roku 1565 był mały młyn o 1 kole walnym wraz z półłankiem. W 1570 poświadczony był młyn na rzece Jedlance.

GOŚCINIEC

Pierwsza wzmianka o młynie w tym miejscu pochodzi z 1564 roku. Występowały 2 koła walne.

Bączkowski z rodziną w osadzie Gościniec
ŻyciePraca
Jakub Błażejowiczok. 1670-1715
Maciej Błażejewiczok. 1705-??-1724-?
Maciej Banachewicz1723-1783
Walenty Banachewiczok. 1730
Ignacy Jeżowski??-1798-1800-?
Józef Banachewicz1773-??-1802-?
Jakub Olszewski vel Oszański1783-??-1815-1818-?
Franciszek Niechwedowicz1795-??-1823-?
Kazimierz Banachewicz1793-??-1824-?
Józef Szadkowski1793-??-1825-1826-?
Józef Lubaszewski1789-??-1829-?
Jacenty Lewtakowski1782-??-1832-1835-?
Kacper Dwoiński1791-??-1833-?
Maciej Matacz1799-??-1833-?
Jan Małyszkowski1793-??-1833-1847-?
Kacper Guz1804-??-1834-?
Ludwik Drakowski1818-??-1843-?
Wincenty Czarnecki1808-1864?-1850-1854-?
Walenty Cupryn1822-??-1862-?
Piotr Sidorowski1839-??-1863-?
Walenty Piotr Krawczyński1817-1871?-1863-1869-?
Teodor Waleszyński1840-1882?-1870-1882
Mateusz Pawłowski1844-??-1872-1878-?
Wincenty Osmulski1833-1904?-1873-?
Marcin Czarnecki1837-1882?-1875-?
Gabriel Rewera1854-1922?-1880-1887-?
Antoni Ciesielski1854-1922?-1883-1922
Michał Mioduszewski1839-??-1884-?
Jan Bójko1862-1890?-1890
Jan Remisz/Remiszewski1853-??-1891-?
Michał Sławiński1871-??-1893-?
Wojciech Karpiński1863-??-1901-1904-?
Stanisław Ciesielski1880-??-1907-1920-?
Władysław Ciepielewski1871-??-1913-?
Antoni Ciesielski1884-??-1919-?
Ksawery Ciesielski?-1922-?
Michał Ciesielski?-1922-?
Seweryn Ciesielski1877-??-1923-?
Klemens Bączkowski1881-1956?-1923-1956
Aleksander Ciesielski1915-??-1937-?

HAJDUK potem GRĄDEK

ŻyciePraca
Wojciech Banachewicz1743-??-1784-?
Wojciech Banachewicz1774-1811?-1794-1797-?

JAMY

ŻyciePraca
Kajetan Matacz1870-1919?-1900-1901-?
Edward Adamowski1877-??-1907-?
Wojciech Molęda1863-??-1909-1912-?
Stanisław Ciesielski1880-??-1923-1926-?
Władysław Ciesielski1907-??-1927-?
Mycka?-1944?-1944
Józef Abramik1906-??

JEDLANKA

ŻYCIEPRACA
Stanisław Banaszek?-1663-?
Konstanty Kostrzewicz1889-??-1925-?
Aleksander Sikorski?-1925-?

KAZNÓW

ŻyciePraca
Stanisław Jaszewskiok. 1651-?
Andrzej Wodnicki1863-??-1910-?
Leonard Woch1876-??-1913-?
Konstanty Żebrowski1891-??-1921-?

KOLECHOWICE

Pierwsza wzmianka o młynie pochodzi z 1531 roku. Miał jedno koło walne. Zlokalizowany był na rzece Tyśmienicy, na stawku przesychającym. Młynarz w ramach arendy płacił rocznie 4 grzywny (1565 r.)

ŻyciePraca
Ignacy Keller/Kieller1864-??-1887-1892-?
Tomasz Sławiński1847-??-1890-?
Wojciech Dyrka1860-??-1893-?
Konstanty Uzdowski1871-??-1903-?
Ludwik Dobrowolski1875-??-1905-1926-?
Kajetan Matacz1870-1919?-1911-?

KOZERA

osada leśna Kozera
ŻyciePraca
Adam Kozyra/Czarneckiok. 1630-??-1652-?
Szymon Kozyra/Czarnecki ok. 1630-??-1652-?
Wojciech Kozyra/Czarnecki ok. 1630-??-1652-?
Jan Kozyra/Czarnecki ok. 1630-??-1652-?
Andrzej Kozyra/Czarnecki ok. 1630-??-1679-?
Kazimierz Banachewicz 1717-1783
Marcin Banachewicz 1769-??-1790-1807-?
Grzegorz Krasucki 1736-1806?-1806
Jan Popkiewicz1782-??-1812-1814-?
Kazimierz Banachewicz1793-??-1818-1819-?
Krzysztof Leszczyński 1789-??-1819-1821-?
Benedykt Ciepielański/Ciepielewski1798-1851?-1841-1851
Walenty Piotr Krawczyński 1817-1871?-1842-1854-?
Mikołaj Kuszyk1803-1856?-1845-?
Ignacy Ciepielewski1831-??-1851-?
Franciszek Waleszyński1822-??-1854-1855-?
Jacenty Matacz/Ufnowski1826-1882?-1856-1882
Stanisław Łysakowski1821-??-1860-?
Konstanty Remiszewski1838-1932?-1870-1877-?
Jan Sulej1818-??-1871-?
Marcin Czarnecki1837-1882?-1874-?
Marcin Stepaniuk1836-??-1878-1886-?
Józef Gadomski1859-??-1883-?
Jan Sławiński1835-??-1883-?
Jan Remisz/Remiszewski1853-??-1885-?
Jan Adam Lenkowski1853-??-1888-1890-?
Hipolit Filipowicz1871-??-1894-?
Konstanty Kasperski1864-??-1898-1899-?
Józef Żaczkowski1871-??-1903-?
Stanisław Ciesielski1880-??-1909-?
Franciszek Turski1874-1924?-1910-?
Piotr Jędrysik1889-??-1910-?
Lucjan Apolinary Mirakowski1886-1910?-1910
Seweryn Ciesielski1877-??-1913-?
Andrzej Rojewski1847-1915?-1915
Aleksander Rojewski1873-1930?-1915-?
Antoni Jan Ciesielski1940-??-1966-?

KRASNE

Wiatrak w Krasnem
ŻyciePraca
Franciszek Józef Keller/Kieller1832-1889?-1875-?
Konstanty Klejst1869-??-1896-1898-?
Franciszek Rożenek1877-??-1910-?
Wacław Leopold Bekulard1872-1912?-1910-1912
Michał Bliźniuk?-1942?-1942

KRÓLIK

ŻyciePraca
Stanisław Walenciuk1693-??-1739-1749-?
Jakub Frydrych??-1789-1794-?
Paweł Banachewicz1763-1831?-1794-1831
Daniel Kowalczyk1793-??-1823-1831-?
Roman Kowalczyk1800-??-1823-?
Maciej Suchorab1808-??-1831-?

OSTRÓW LUBELSKI

młyn Stolarskich przy drodze na Jedlankę
Mirosław Marciniak, Wiatrak na Zagaci w Ostrowie
Mirosław Marciniak, Młyn Braci Domaszewskich
młyn obok dzisiejszej remizy
ŻyciePraca
Antoni Borówka1679-??-1710-?
Kazimierz Skarzyński 1780-??-1835-?
Ignacy Gomuliński 1843-1895?-1867-1882-?
Franciszek Józef Keller/Kieller1832-1889?-1868-1878-?
Antoni Rogalski1819-??-1869-1872-?
Ignacy Zalewski1840-??-1870-1878-?
Jan Ludwik Krygier1830-??-1876-?
Konstanty Remiszewski1838-1932?-1880-1887-?
Józef Gadomski1859-??-1884-1886-?
Edward Polakiewicz, młyn parowy1856-??-1884-?
Józef Perfumowski1862-??-1887-1888-?
Franciszek Kubiszta 1844-??-1888-?
Jan Remisz/Remiszewski1853-??-1889-?
Józef Chodkiewicz1855-??-1889-1898-?
Martin Rudolf, młyn parowy1860-1892?-1892
Jan Buczkowski1867-??-1896-1922-?
Ludwik Dobrowolski 1875-??-1903-1917-?
Franciszek Dubiński 1865-??-1906-?
Jan Ostrowski 1873-1909?-1907-1909
Antoni Remiszewski1879-1916?-1909-1916
Adolf Tkacz1877-??-1910-?
Władysław Kuryzna1891-??-1911-?
Andrzej Kot1864-??-1912-?
Wacław Kot1889-??-1921-1928-?
Stanisław Kotłowski1863-1926?-1926
Aleksander Kotłowski1893-??-1922-1926-?
Adam Stolarski1879-1963
Stanisław Kostka Domaszewski1885-1971?-1927-?
Władysław Domaszewski1891-1956?-1927-?
Czesław Damazy Remiszewski1907-1982
Zygmunt Jan Błaszczyński1915-?
Józef Stolarski1927-?
Antoni Domaszewski1928-1950
Zenon Domaszewski1923-2016

POLUCH

ŻyciePraca
Stanisław Walenciuk1693-??-1719-1736-?

PROKOP

ŻyciePraca
Łukasz Murdzyński vel Murżyński 1722-1774?-1753-1755-?
Łukasz Krasucki ok. 1755-??-1789-1795-?
Józef Banachewicz 1773-??-1793-1801-?
Antoni Banachewicz 1768-1805?-1803-?
Mateusz Czarnecki 1777-??-1812-1826-?
Stanisław Abramowicz ok. 1792-??-1817-?
Kazimierz Banachewicz1793-??-1823-?
Wawrzyniec Dwoiński/Dzwoniński 1791-1833?-1829-1833
Benedykt Ciepielański/Ciepielewski 1798-1851?-1841-1851
Walenty Piotr Krawczyński 1817-1871?-1842-1854-?
Franciszek Waleszyński 1822-??-1846-1866-?
Antoni Wojciechowski 1829-??-1853-?
Antoni Czupryński 1836-??-1866-?
Jan Ciepielewski 1829-1910?-1869-1910
Jacenty Matacz vel Ufnowski 1826-1882?-1870-?
Franciszek Masłowski 1830-??-1876-?
Gabriel Rewera 1854-1922?-1883-?
Piotr Sokół 1862-1935?-1884-?
Michał Matacz vel Ufnowski 1861-??-1884-1889-?
Antoni Ciesielski 1854-1922?-1890-1892-?
Konstanty Kasperski 1864-??-1894-1896-?
Michał Czech1885-??-1908-?
Stanisław Ciesielski1880-??-1909-?
Lucjan Apolinary Mirakowski1886-??-1909-?
Władysław Ciepielewski1871-??-1910-1911-?
Jan Warmiński vel Warminiec1879-??-1917-1927-?

ROZKOPACZEW

Po raz pierwszy poświadczony w 1531 roku. Był młynem dzierżawnym o jednym kole walnym.

ŻyciePraca
Maciej Dubrowski ok. 1730-??-1753-?
Piotr Sadowski 1829-??-1880-1887-?
Wincenty Woźniak 1853-??-1885-?
Stanisław Ciesielski 1849-??-1889-1895-?
Jan Ciesielski 1877-??-1903-1912-?
Jan Laszczka1883-??-1912-1926-?
Edward Ciesielski1903-??-1923-?

RUDA NA PIŁACH

ŻyciePraca
Stanisław Błażejewiczok. 1645-??-1665-1678-?

RUDKA KIJAŃSKA

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1542 roku. Położony był nad rzeczką zwaną “Samoczyeczka”

ŻyciePraca
Józef Lipskiok. 1737-??-1760-?
Sebastian Kołczewicz/Kołkiewicz ok. 1757-??-1789-?
Wojciech Kołkiewicz1777-??-1797-?
Wawrzyniec Kołczewicz/Kołkiewiczok. 1770-??-1806-1829-?
Feliks Jan Kołczewicz/Kołkiewicz 1779-1806?-1806
Jan Kołkowski/Kołkiewicz 1820-1842?-1842
Hilary Tobolewski 1857-1921?-1902-?
Zdzisław Laszczka 1916-1998?-1941-?

RUDKA STAROŚCIAŃSKA

Pierwsza informacja o młynie w Rudce Korybutowej pochodzi z 1552 roku. Był to młyn rudny o jednym kole walnym. W tym samym roku król Zygmunt August nadał przywilej na dwa młyny rudne na rzece Jedlance wraz z dwoma łanami roli oraz możliwością wystawienia karczmy przez rudników. W roku 1564 działało już sześć kół w rudzie oraz dwa koła korzeczne. W roku 1565 na rzece znajdowały się dwie kuźnice z młynami, jedna na stawie rudnikowym, gdzie rudnik ma młyn, druga kuźnica stała wraz z młynem niżej, na stawie królewskim.

ŻyciePraca
Wojciech Banaszyk ok. 1647-??-1667-1685-?
Szymon Kozeraok. 1630-??-1685-?
Maciej Młynarz ok. 1667-??-1687-?
Jan Kozera 1673-??-1697-?
Wawrzyniec Drabik 1665-ok. 1703?-1703-?
Józef Banachewicz ok. 1677-??-1696-?
Jan Banachewicz 1738-1805?-1805
Maciej Banachewicz 1745-1812?-1782
Walenty Banachewicz1730-??-1804-1805-?
Ignacy Braciewicz 1776-??-1811-?
Wojciech Tarka vel Tarczyński1791-??-1818-?
Jacenty Lewtakowski 1782-??-1832-1835-?
Szymon Lewtakowski 1798-??-1838-1839-?
Józef Trzmielowski 1813-1848?-1840-1848
Cyprian Krawczyński 1787-1853?-1853
Wincenty Czarnecki 1808-1864?-1859-1864
Franciszek Józef Keller /Kieller1832-1889?-1863-1864-?
Mateusz Pawłowski 1844-??-1871-?
Jan Ciepielewski 1829-??-1873-1890-?
Leonard Benet 1846-??-1870-?
Józef Kostrzewicz 1848-??-1871-1880
Jan Czarnecki 1856-1878?-1878
Ignacy Lisowski 1856-1883?-1883
Antoni Ciesielski 1854-??-1890-1904-?
Ignacy Kotliński 1869-??-1898-?
Władysław Ciepielewski1871-??-1908-?
Józef Dąbrowski1886-??-1909-?

TYŚMIENICA

Pierwsza wzmianka o młynach w Tyśmienicy pochodzi z 1531 roku. Były to dwa młyny o dwóch kołach (jednym walnym a drugim korzecznym). Trzeci młyn był dzierżawnym o jednym kole foluszowym. W roku 1543 występowało jedno koło walne, trzy koła dzierżawne oraz trzy koła walne w młynie rudnym.

ŻyciePraca
Franciszek Dubiński1865-??-1908-1916-?

UŚCIMÓW

Uścimów, lata 80 -te.
ŻyciePraca
Mikołaj Kuszyk 1803-1856?-1842-?
Jan Lewtakowski 1842-??-1879-?
Andrzej Rojewski 1847-1915?-1887-?
Michał Rutkowski 1820-??-1890-?
Konstanty Kasperski 1864-??-1904-1911-?
Franciszek Rożenek1876-??-1913-?
Władysław Ciepielewski1871-??-1922-?
Stanisław Stolarski1904-?

WÓLKA KIJAŃSKA

ŻyciePraca
Franciszek Kłyk1862-??-1893-?

ZABIELE

ŻyciePraca
Franciszek Górski1875-??-1909-?