PROFESJE

Prezentowane poniżej spisy rzemieślników z terenu historycznej jak i obecnej parafii Ostrów Lubelski opracowane zostały głównie na podstawie zapisków w księgach metrykalnych.

Trudno rzeczywiście przecenić wartość tego wyjątkowego źródła. Moje wieloletnie przeczesywanie ich zawartości utwierdza mnie w przekonaniu, że są dla nas – mieszkańców naszej Małej Ojczyzny ogromnym skarbem.

Zapraszam do wzięcia udziału w tym dziele by owe spisy były jak najbardziej zbliżone do ideału. Ze swej strony staram się by były ciągle uzupełniane.