INNE ŹRÓDŁA

Do badań nad społecznością parafii Ostrów Lubelski w jej historycznych granicach zamierzam oprzeć się na:

  1. Spisach państwowych
  2. Spisach kościelnych
  3. Źródłach skarbowych – rejestry łanowego, podymnego i pogłównego
  4. Rejestracji metrykalnej
  5. Źródłach sądów grodzkich i ziemskich
  6. Archiwum parafialnym ostrowskim