KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I MILITARNE

DataOpis
1605pożar wywołany przez żołnierzy koronnych maszerujących na Inflanty podczas wojny polsko-szwedzkiej (1600 – 1611)
przed 1626pożar
1695pożar z przyczyny iskier z komina domu Żyda Józefa Obarzannika arendarza ostrowskiego
1702-1716zniszczenia i kontrybucje wojskowe podczas III wojny północnej (1700 - 1721)
1709wielki głód spowodowany zimą tysiąclecia w całej Europie
1732pożar – spalony także ratusz
1812pożar – wydarzenia wojenne
1813pożar – wydarzenia wojenne
1814gradobicie
1897pożar – spalonych 529 budynków (nawiązanie do św. Wawrzyńca karzącego ostrowian za nie wzięcie udziału w odpuście w jego święto)
1915zniszczone całe miasto spalone przez Rosjan
1928pożar – uderzenie pioruna w dom mieszkalny Stanisławy Drozdowej (spalonych 21 budynków)